για την Μεγάλη Πρέσπα

1402085630907

φωτο:Όλγα Ζούβα

Πρέσπα

 

λίμνη μεγάλη, επιβλητική σαν θάλασσα

αρχαία, παντοτινή, γενναιόδωρη

δίνει ζωή όπως πάντα στον τόπο

στους ανθρώπους το ίδιο όπως και τότε

 

όπως τότε που η γύρω γη ήταν ένα

οι άνθρωποι μοχθούσαν για τα ίδια πράγματα

βασανίζονταν από την ίδια σκλαβιά

τους πόναγαν τα ίδια όνειρα

 

ύστερα η γη χωρίστηκε στα τρία

ήρθε η ειρήνη και άρχισαν οι έχθρες

η λίμνη σαστισμένη από την καχυποψία

συνέχισε να είναι γενναιόδωρη με όλους

 

τα πουλιά – παλιά και καινούρια –

συνεχίζουν ολοένα τις πτήσεις τους

πάνω από τα τρία κομμάτια γης και λίμνης

μια και το δικό τους βασίλειο σύνορα δεν γνωρίζει

prespa

Μ.Σωτηριάδου