Άγνωστος αλλά Παρών

Η αύρα σου παντού

 

ανοίγω τα μάτια μου

να δεις

το γαλάζιο που με τυλίγει

και  σε δροσίζει

πάνω στην άμμο νοιώθω

τον ήλιο

με τα χέρια σου στην αγκαλιά του

να με τυλίγει

είσαι δίπλα μου παρών

η αύρα σου παντού

τα μάτια σου, τα χείλη σου

τα άγνωστα

έμαθα να σ’ αποζητώ

Μ.Σωτηριάδου