Εργοστάσιο τομάτας ΝΟΜΙΚΟΣ (Βλυχάδα Σαντορίνης)

Εξαιρετικά καλή δουλειά στην αναπαλαίωση όχι μόνο των κτιρίων αλλά και των μηχανημάτων τα οποία είναι σε ένα είδος λειτουργίας, επίσης δημιουργήθηκαν και χώροι  τέχνης με εκθέσεις εικαστικών. Επισκεφθείτε το!